Vänföreningen

Som medlem i Bergdala konstgalleris vänförening får du

 • Chans att vinna god konst
 • Rabatterade konstinköp på galleriet
 • Inbjudan till konstresor
 • Personligen information om galleriets verksamhet
 • Möjlighet att delta i seminarier och föreläsningar
 • Inbjudan till vissa förvernissager vid galleriet
 • Förtur till föreningens arrangemang
 • Inbjudan till festliga sammankomster
 • En eller annan överraskning
 • Som medlem gör du en insats för att sprida kännedom om Bergdala Konstgalleri och dess verksamhet.

  Vänföreningens informationsblad för år 2021 - med bl a ett utställningsprogram för hela året når du här.

  För medlemskap i vänföreningen

  Sätt in 300 kr. till Bergdala konstgalleris vänförening: PlusGirot: 618 31 76-4

  Information och medlemsärenden:

  Inga-Lill Bergfeldt, kassör 0708-19 07 89, ingalillbergfeldt353@gmail.com

  Berit Höjelid, ordf 070-5635834

  Årsavgift
  Enskild medlem 300 kr
  Organisation 400 kr

  PlusGirot: 618 31 76 - 4

  I samband med utställningar och andra aktiviteter sänder vi ut ett medlemsbrev till våra medlemmar.

  Medlemsbevis 2021

  Är du intresserad av medlemsbeviset för 2021? Det utgörs av en bild en målning av Magnus Petersson. Målningen är en gåva från Magnus till vänföreningen och utgör den högsta vinsten i det stora konstlotteriet, värde 9 000 kr. En bild på medlemsbeviset når du här.  

  Efter 2020 års stora utlottning

  Den stora utlottningen 2020 med Bergdala Konstgalleris Vänförening ägde rum den 1 november - med de konstverk som hade köps in under året. Utlottningen inleddes med ett lotteri som har funnits i galleriet under hösten. Information om utlottningarna och vilka som vann når du här.