Vänföreningen

Som medlem i Bergdala konstgalleris vänförening får du

 • Chans att vinna god konst
 • Rabatterade konstinköp på galleriet
 • Inbjudan till konstresor
 • Personligen information om galleriets verksamhet
 • Möjlighet att delta i seminarier och föreläsningar
 • Inbjudan till vissa förvernissager vid galleriet
 • Förtur till föreningens arrangemang
 • Inbjudan till festliga sammankomster
 • En eller annan överraskning
 • Som medlem gör du en insats för att sprida kännedom om Bergdala Konstgalleri och dess verksamhet.

  Vänföreningens informationsblad för år 2019 - med bl a ett utställningsprogram för hela året når du här.

  För medlemskap i vänföreningen

  Sätt in 200 kr. till Bergdala konstgalleris vänförening: PlusGirot: 618 31 76-4

  Information och medlemsärenden:

  Inga-Lill Bergfeldt, kassör 0470-617 87, 0708-19 07 89, inga-lill.bergfeldt@comhem.se

  Berit Höjelid, ordf 0470-625 01

  Årsavgift
  Enskild medlem 200 kr
  Organisation 400 kr

  PlusGirot: 618 31 76 - 4

  I samband med utställningar och andra aktiviteter sänder vi ut ett medlemsbrev till våra medlemmar.

  Medlemsbevis 2019

  Är du intresserad av medlemsbeviset för 2019? Det utgörs av en bild på en skulptur i glaserad stengodslera av Sara Möller. Skulpturen är en gåva från Sara till vänföreningen och den utgör en av vinsterna i det stora konstlotteriet. En bild på medlemsbeviset når du här.  

  Årsmöte 2019

  Årsmötet med Bergdala Konstgalleris Vänförening genomfördes den 17 mars. Mötet inleddes med årsmötesförhandlingar. Därefter skedde dragning i "Årets lilla utlottning", med Susanne Wallander, Georg Jeppsson, Mari Pårup och Kari Ahlqvist som lyckliga vinnare. Slutligen avslutades mötet med en enklare ostbricka. En kortare rapport ifrån årsmötet når du här.