Uppehåll - Uppehåll - Uppehåll - Uppehåll


Nästa vernissage:
lördagen den 15 augusti  2020 kl. 13-16


Anna Tedestam

Under hökens vingar, kom

Utställningsperiod: 
15 - 30 augusti 


Öppet:

lördag-söndag kl. 13-16   


Vernissagekortet till utställningen med Anna Tedestam når du här.

Du kontaktar enklast galleriet via e-post eller telefon enligt nedan:

Åke Kjellsson  ( ake.kjellsson44@gmail.com )  tel. 0733-68 73 05  

Vi räknar med att galleriet kommer att vara öppet precis som vanligt vid kommande utställning. Dock ber vi dig som besökare att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd vid ditt besök. Vi som möter besökare följer de rekommendationer och försiktighetsåtgärder som myndigheterna anvisar. När läget förändras följer vi eventuella nya rekommendationer. Så kontrollera därför vår hemsida före ditt besök.