Aktuell utställning:


Nästa vernissage är lördag 28 april 2018 kl. 13-16

Elin Bengtsson

"Foundation Relocating"

Peter Johansson

 "Allt är på riktigt! 
Panggrejor  från Malmö"

U tställningsperiod:  28 april - 13 maj  

Öppet:  lördag-söndag kl. 13-16   


Vernissagekortet till utställningen når du här.


Du kontaktar enklast galleriet via e-post eller telefon enligt nedan:      

Åke Kjellsson ( ake.kjellsson@comhem.se ) - tel. 0733-68 73 05