Friblåst glas av Ellen Malmgard

Vänföreningen

Som medlem i Bergdala konstgalleris vänförening får du

  • Chans att vinna god konst
  • Rabatterade konstinköp på galleriet
  • Inbjudan till konstresor
  • Personligen information om galleriets verksamhet
  • Möjlighet att delta i seminarier och föreläsningar
  • Inbjudan till vissa förvernissager vid galleriet
  • Förtur till föreningens arrangemang
  • Inbjudan till festliga sammankomster
  • En eller annan överraskning

Som medlem gör du en insats för att sprida kännedom om Bergdala Konstgalleri och dess verksamhet.
Vänföreningens informationsblad för år 2023 - med bl a ett utställningsprogram för hela året når du inom kort här.

För medlemskap i vänföreningen
Sätt in 300 kr. till Bergdala konstgalleris vänförening: PlusGirot: 618 31 76-4

Information och medlemsärenden:
Inga-Lill Bergfeldt, kassör 0708-19 07 89, ingalillbergfeldt353@gmail.com

Berit Höjelid, ordf 070-5635834

Årsavgift
Enskild medlem 300 kr
Organisation 400 kr

PlusGirot: 618 31 76 - 4
I samband med utställningar och andra aktiviteter sänder vi ut ett medlemsbrev till våra medlemmar.

Medlemsbevis 2023
Är du intresserad av medlemsbeviset för 2023? Det utgörs av en bild en målning av Kaj Engström. Målningen är en gåva från Kaj till vänföreningen och utgör den högsta vinsten i det stora konstlotteriet. En bild på medlemsbeviset når du här.

Från årsmöte med Bergdala Konstgalleris Vänförening i mars
Bergdala Konstgalleris Vänförenings genomförde sitt årmöte söndagen den 26 mars i Bergdala Konstgalleri. Direkt efter själva årsmötet genomfördes "Årets lilla utlottning". Du når information om årsmötet här.