Friblåst glas av Ellen Malmgard

Vänföreningen

Som medlem i Bergdala konstgalleris vänförening får du

  • Chans att vinna god konst
  • Rabatterade konstinköp på galleriet
  • Inbjudan till konstresor
  • Personligen information om galleriets verksamhet
  • Möjlighet att delta i seminarier och föreläsningar
  • Inbjudan till vissa förvernissager vid galleriet
  • Förtur till föreningens arrangemang
  • Inbjudan till festliga sammankomster
  • En eller annan överraskning

Som medlem gör du en insats för att sprida kännedom om Bergdala Konstgalleri och dess verksamhet.
Vänföreningens informationsblad för år 2022 - med bl a ett utställningsprogram för hela året når du här.

För medlemskap i vänföreningen
Sätt in 300 kr. till Bergdala konstgalleris vänförening: PlusGirot: 618 31 76-4

Information och medlemsärenden:
Inga-Lill Bergfeldt, kassör 0708-19 07 89, ingalillbergfeldt353@gmail.com

Berit Höjelid, ordf 070-5635834

Årsavgift
Enskild medlem 300 kr
Organisation 400 kr

PlusGirot: 618 31 76 - 4
I samband med utställningar och andra aktiviteter sänder vi ut ett medlemsbrev till våra medlemmar.

Medlemsbevis 2022
Är du intresserad av medlemsbeviset för 2022? Det utgörs av en bild en målning av Roger Svensson. Målningen är en gåva från Roger till vänföreningen och utgör den högsta vinsten i det stora konstlotteriet. En bild på medlemsbeviset når du här.

Årets stora utlottning och framträdande av Mary Lou Ward - söndagen den 6 november
Bergdala Konstgalleris Vänförenings stora utlottning av konstverk sker söndagen den 6 november kl 16.00 i Bergdala Konstgalleri. Innan själva utlottningen kommer Mary Lou Ward att stå för ett framträdande. Eftermiddagen avslutas med att vänföreningen bjuder på Bullens varmkorv. Du når information om utlottningen här.